Natuur

De ecologische betekenis van het gebied ligt vooral in de diversiteit van natuur en landschap. Zo vormt de combi-natie van open water en vochtige weiden in het winterbed van de Rijn een uniek leefge-bied voor trekkende ganzen. 70% van de wereldpopulatie van wilde ganzen over-wintert in onze buurt..

Talrijke kleiafgravingen, wielen en oude Rijnmeanders vormen een id­eaal habitat voor zeldzame moeras-en weide vogels. In de uiterwaarden komt middels natuurontwikkeling het oorspronkelijke rivierenlandschap weer terug.

Op het plateau van de stuwwal tussen Xanten en Nijmegen ligt een zeld­zaam groot aaneengesloten bos.

Dit bos, in de middeleeuwen bekend stond als Ketelwald en tegenwoordig als Reichswald, is een thuis voor talrijke grote dieren zoals het edelhert.